แผนที่ตำบล/แผนที่ดาวเทียม

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้าน 

FanPage

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อำเภอโพนทองคัพ” ต้านยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อม นาอุดมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน‏

 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง ได้จัดทำโครงการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีปัญหาที่สำคัญคือ เรื่องของ

การสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้พื้นฐานด้านภาษา หากหน่วยงานหรือประชาชนเราไม่สามารถสื่อสารกับ ประชาชนในประเทศอาเซียนได้ น่าจะเกิดปัญหาด้านการเมือง ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมตามมาอย่างยิ่ง ต้องเร่งรัด ช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรให้มีสื่อ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้พร้อมที่จะเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน นั้น

                                ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม ในการอบรมตามโครงการ การเตรียมความพร้อมตำบลนาอุดมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระหว่าง

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ประชาสัมพันธ์โครงการ กองทุนห่วงใย ใส่ใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2558

ระบบเว็บหลายภาษา

 

สถิติ ผู้เข้าใช้งาน

865447
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
135
311
1758
859811
1485
18476
865447

Your IP: 3.238.36.32
Server Time: 2021-03-05 09:39:21

กระดานสนทนา ล่าสุด

ฟอรัมออฟไลน์


 

ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น kpi สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท. คุณภาพชีวิตท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas  ระบบอัตรากำลัง อปท.

หนังสือราชการ สถ.